7. De Oorsprong

De Sterrenboog is een onderdeel van De Oorsprong, de vereniging van zeven protestants christelijke scholen in deze regio. De Oorsprong is de ‘paraplu’ waar deze scholen onder hangen. Dit betekent dat iedere school een eigen onderwijsprogramma en organisatie heeft, maar dat al deze scholen werken vanuit een gezamenlijke levensovertuiging en doelstelling. De vereniging heeft als doel kwalitatief en eigentijds onderwijs vanuit een christelijke grondslag te realiseren. De belangrijkste kernthema’s hierbij zijn: kindgericht, resultaatgericht, maatschappijgericht en toekomstgericht.
 

Wat doet De Oorsprong voor de scholen?

Iedere school heeft een eigen onderwijskundig concept. Ook heeft elke school een eigen ouderraad en medezeggenschapsraad. De toegevoegde waarde van De Oorsprong voor de aangesloten scholen is dat de vereniging veel taken uit handen neemt van de leerkrachten. Daardoor kunnen zij zich vooral richten op het onderwijzen van uw kind! Voorbeelden hiervan zijn het personeelsbeleid, financiën, huisvesting en het organiseren van gezamenlijke scholing. Bovendien doen de directies en leerkrachten veel dingen samen en daardoor profiteren alle scholen van de gedeelde kennis en ervaring. Kijk op www.de-oorsprong.nl voor meer informatie. Op de homepage staat een aansprekend filmpje dat goed weergeeft waar De Oorsprong voor staat!