https://www.desterrenboogdoorn.nl/wp-content/themes/gymappstest 3. Ons team | CBS De Sterrenboog

3. Ons team

Met een gepassioneerd team zorgen we elke dag voor een fijn en hedendaags leerklimaat, waarin kinderen elk op hun eigen manier kunnen groeien en stralen. Op onze school werken zowel fulltime als parttime leerkrachten. Als er sprake is van een duobaan, dan streven wij ernaar twee leerkrachten voor één groep werkzaam te laten zijn. Op onze school werken meestal 1 of meerdere LIO-stagaires. Door de ondersteuning van stagaires hebben we meer ruimte om, daar waar nodig, met kleine groepjes leerlingen apart te werken, bv. voor extra instructie.

Wij stellen ons graag aan u voor:  

 

Wilma Monincx – directeur

Mijn loopbaan
Via deze weg wil ik me graag aan jullie voorstellen. Ik ben Wilma Monincx, directeur van CBS De Sterrenboog.
Mijn loopbaan is in 1981 gestart in Kommerzijl. Ik heb hier vier jaar als hoofdleidster gewerkt op de kleuterschool. In 1985 ging ik aan de slag bij CBS Hoog Moersbergen. Eerst als leerkracht en later als adjunct directeur. In 1999 nam ik het directeurschap over en heb ik zestien jaar, met veel plezier, leiding gegeven aan CBS Hoog Moersbergen.
Hierna ontstond een mooie fusie en veranderde ook de naam. CBS De Triangel en CBS Hoog Moersbergen gingen samen en zo werd ik op 1 augustus 2015 directeur van De Sterrenboog.
Verder woon ik in Maarssen, samen met mijn man.
 
Missie
Een professioneel leerkracht blijft zich ontwikkelen en dat geldt ook voor mij. Ik ben een gedreven persoon en ambitieus. Elk kind heeft recht op een uitdagende plek waar hij/zij mag stralen met al zijn of haar talenten. Ik vind het fijn om samen met het team te werken aan een veilig en stimulerend klimaat. Tevens vind ik het belangrijk dat er ruimte is om te groeien voor iedereen, werken we handelingsgericht en zorgen we voor gezonde (leer)opbrengsten.
 
The Leader in Me
Op de Sterrenboog zijn we recent gaan werken met de visie van Stephen Covey, die gebaseerd is op effectief leiderschap via de 7 gewoonten. We geloven in eigen verantwoording en stevige wortels. We nemen u en uw kind hier graag in mee!

Ontmoeting
U komt mij tegen bij een van de ingangen van de school of in mijn directiekamer van het hoofdgebouw.
Bent u tevreden, vertel het anderen. Bent u ontevreden of heeft u goede ideeën, vertel het mij. Graag tot ziens!

 

juf Alinda – leerkracht groep 1 en 2b (zeedierengroep)

Mijn naam is Alinda en ik werk nu al heel wat jaren op deze school, waarbij ik vooral in groep 3 en groep 5/6 en groep 5 heb les gegeven. Ik sta voor het tweede jaar voor groep 1/2B.
Ik vind het geweldig om te zien hoe snel de kinderen zich in een jaar ontwikkelen. Ook geloof ik dat er in ieder kind unieke talenten verborgen liggen. Ik vind het een uitdaging om deze te ontdekken en deze talenten in te zetten waarin een ieder kan groeien. Ik ga uit van een veilige sfeer in de groep, waarbinnen ieder kind zich kan ontplooien. Zo leren zij te luisteren naar elkaar, samen te werken en elkaar te helpen. Op deze manier zullen we er met elkaar een fijn en leerzaam schooljaar van maken.
 

 

juf Anita – remedial teacher 

Mijn naam is Anita en ik ben werkzaam als Remedial Teacher (RT-er) op De Sterrenboog. Ik begeleid leerlingen met specifieke hulpvragen, die vast dreigen te lopen in hun ontwikkeling. Daarnaast geef ik 1 dag per week les aan de Plusklas. In de Plusklas werken we aan projecten die uitdaging geven en waarbij vaardigheden getraind worden. We werken aan executieve functies en gaan aan de slag met opdrachten die de diepte in gaan. Ik vind het heel belangrijk dat leerlingen succeservaringen opdoen, waardoor hun zelfvertrouwen groeit. Ik hecht ook veel waarde aan het welzijn van leerlingen. Ik geloof dat leerlingen pas echt tot hun recht kunnen komen, wanneer zij zich veilig en prettig voelen. Dit zijn dan ook mijn speerpunten in het werken met de leerlingen.

 

juf Bernice – leerkracht groep 4

Mijn naam is Bernice Oostrom, 32 jaar oud. Ik woon in Zeist. 
Sinds begin 2021 werk ik met groot plezier op De Sterrenboog. Naast het onderwijs ben ik 8 jaar werkzaam geweest als groepslesdocent en fitnesstrainer in een sportschool. Onderwijskundig bezig zijn met kinderen is voor mij vanaf jeugdige leeftijd een gekoesterde wens. Het lesgeven is o.a. vormend bezig zijn. Het is fantastisch de ontwikkeling van een kind mee te mogen maken en hierin een begeleidende rol te spelen! Een goed pedagogisch klimaat is hierbij van het grootste belang. Ieder kind moet zich veilig, gewaardeerd en gerespecteerd voelen.
Ik zal me blijven inzetten het beste uit alle kinderen te halen!
 

 

juf Elly – leerkracht groep 1 en 2c (bosdierengroep)

Al vanaf jonge leeftijd wist ik wat ik graag wilde worden: juf! Ook nu ik al heel wat jaar voor de klas sta, kan ik nog altijd eerlijk zeggen dat ik het mooiste beroep ter wereld heb! De kennis die je elke dag weer kunt overdragen, de wereld die je voor de kinderen echt kunt vergroten, dat is schitterend. Maar mooier is nog dat je een band opbouwt met de kinderen, waardoor je ze zoveel meer biedt dan alleen de kennis.
Na twaalf jaar voor de klas kan ik dan ook nog altijd zeggen dat ik het mooiste beroep ter wereld heb!

 

juf Esther – leerkracht groep 3 en intern begeleider 

Mijn naam is Esther van Gessel en ik ben de intern begeleider van De Sterrenboog. De functie van intern begeleider (ib-er) is een hele diverse. De ib-er is een aanspreekpunt voor zowel de directeur als voor de leerkrachten als het gaat om onderwijsinhoudelijke zaken en leerprocessen binnen de school. Daarbij coördineer ik mede de leerlingenzorg en begeleid ik leerkrachten bij het handelen en omgaan met leerlingen en hun onderwijsbehoeften. Ook onderhoud ik contacten met externen zoals het Dorpsteam en het regionaal instituut dyslexie en adviseer ik bij oudergesprekken. Op dinsdag, woensdag en donderdag is dat mijn functie.
Op vrijdag sta ik met veel plezier voor groep 3 en laat ik vooral het leiden van het schoolkoor niet vergeten!

 

juf Fabiënne – leerkracht groep 8

Dag allemaal! Mijn naam is Fabiënne. Ik ben 24 jaar en woonachtig in Wijk bij Duurstede. Ik ben al een aantal jaar werkzaam bij CBS de Sterrenboog en dit is het derde jaar dat ik de juf mag zijn van groep 8 op onze gezellige school.
Ik houd enorm van mijn vak en geniet van alle leuke dingen en uitdagingen die het onderwijs mij biedt. Van kindgesprekken tot het kamp, alles ga ik met evenveel enthousiasme en tomeloze energie tegemoet.
In de klas vind ik het belangrijk dat er voor iedereen een fijne, veilige plek is. Een plek waar iedereen zich welkom voelt en de ruimte krijgt om te groeien. 
Mijn missie: vastberaden blijven geloven in iedere leerling, ook op de momenten dat zij dat zelf nog niet kunnen zien. 
 

 

juf Ingrid – leerkracht groep 5a – vertrouwenspersoon

Met enthousiasme ben ik werkzaam als groepsleerkracht binnen het basisonderwijs. Hierbij vind ik het belangrijk dat elk kind gezien wordt en zich veilig voelt binnen de school. Hier groeien ze van!
Op woensdagmorgen geef ik les aan de kinderen uit groep 1/2A en op maandag en vrijdag geef ik les aan de kinderen uit groep 4.
Ik hoop dan ook weer een steentje bij te kunnen dragen aan het onderwijs binnen De Sterrenboog.

 

juf Jaqueline – leerkracht groep 3a – vakleerkracht gym

Mijn naam is Jaqueline. Ik woon in Leersum samen met mijn man en onze lieve twee dochters.
Op dinsdagmiddag en woensdag geef ik gymlessen aan de kinderen van groep 3 t/m 8 en op maandag en dinsdagmorgen geef ik ondersteuning aan de kinderen van de bovenbouw.
Werken als juf in het basisonderwijs vind ik een mooie taak. Een jaar lang dezelfde kinderen te mogen lesgeven en hen volgen en begeleiden in hun ontwikkeling is wat dit beroep voor mij zo waardevol maakt.
Een warm en veilig pedagogisch klimaat in de klas is de basis van waaruit ik lesgeef. Een band opbouwen met ieder kind en een prettige werksfeer creëren horen hierbij.
 
 

juf Laura Nell – leerkracht groep 6

Hallo! Mijn naam is Laura Nell. Vanaf jongs af aan wist ik het al, ik wil juf worden.
Sinds 2019 sta ik met veel plezier fulltime voor de klas. Ik ben een leerkracht die oog heeft voor alle leerlingen en ervoor zorgt dat iedereen zich optimaal kan ontwikkelen op zijn of haar eigen manier in een fijne sfeer. Ik vind het erg belangrijk dat de leerlingen zich veilig voelen en weten dat ze altijd bij mij terecht kunnen. 
Ik ga uit van de basisbehoeften, relatie, competentie en autonomie. Als een leerling een goede relatie heeft met zijn/haar klasgenoten en leerkracht, zich competentie voelt en autonomie ervaart, is er een goede basis om te leren en je optimaal te kunnen ontplooien. 
Ik geef les naar de behoeften van de leerlingen en organiseer actieve/interactieve lessen waardoor leerlingen nog meer plezier krijgen in het leren.
Daarnaast vind ik het erg belangrijk dat de leerlingen ook de ruimte krijgen om eigen keuzes te maken, hun eigen verantwoordelijkheid leren te dragen en die ook nemen.


 

juf Laura Polman- leerkracht groep 5b – bouwcoördinator middenbouw

Mijn naam is Laura. Ik ben getrouwd met Michel en ben gezegend met 2 lieve dochters.
Inmiddels werk ik al enige tijd in het onderwijs en tot nu toe blijkt de droombaan die ik als klein meisje al voor ogen had zeker niet tegen te vallen. Ik vind het belangrijk dat er een goede sfeer is in de klas. De kinderen respecteren elkaar, respecteren de leerkracht en de leerkracht respecteert de kinderen zoals zij zijn. Elk kind mag het gevoel hebben er bij te horen en welkom te zijn zoals hij/zij is. Elk kind mag weten dat de leerkracht er echt voor hem/haar is.
Je kan mij tegenkomen in elke groep, want er is tot nu toe nog geen leerjaar geweest dat mijn hart niet heeft gestolen. Elke leeftijdsfase en de daar bijhorende lesstof heeft zijn charmes.
Het gaat mij erom dat elke leerling zich competent mag voelen ‘Het gelooft in het eigen kunnen’. Dat ik dit samen met collega’s, ouders en medeleerlingen mag bewerkstelligen, maakt onder andere het onderwijs voor mij een waardevol beroep.

juf Lonneke – leerkracht groep 3b

Mijn naam in Lonneke en werk sinds 2021 op de Sterrenboog. Sinds ik begonnen ben met werken in het onderwijs, ben ik vooral werkzaam geweest binnen de onderbouwgroepen. Om de ontwikkeling te zien van de kinderen en daar een bijdrage aan te mogen leveren, vind ik het voorrecht van het beroep als leerkracht.  Ik vind het mooi om ieder kind te zien groeien op zijn of haar eigen manier en momenten.  Om ieder kind zijn eigen talent te laten ontdekken zie ik als een uitdaging. We gaan er samen, leerlingen, ouders en leerkrachten weer een mooi jaar van maken.

 

juf Marja – leerkracht groep 3a
 

Mijn naam is Marja Heutink. Vanaf augustus 2022 sta ik elke maandag in groep 3A. Als analiste heb ik
ruim twintig jaar in verschillende laboratoria gewerkt. Daarna ben ik de PABO gaan volgen en
inmiddels heb ik 15 jaar ervaring in het onderwijs. Ik heb veel zin om te beginnen op de Sterrenboog.
Belangrijk is voor mij om kinderen een veilige omgeving te bieden waardoor kinderen tot leren
kunnen komen. Samen met mijn man geniet ik van onze dochter, schoonzoon en kleindochter. Het
oppassen op Liene doe ik elke week dan ook met heel veel plezier.

 

juf Marjon – vrijwilligster

Mijn naam is Marjon en ik was ruim 30 jaar werkzaam in het onderwijs, waarvan meer dan 21 jaar op onze school. Dit schooljaar zet ik mijn werkzaamheden voort als vrijwilligster op dinsdag- en donderdagmorgen. Ik wil graag op deze manier een bijdrage blijven leveren aan de ontwikkeling en de persoonsvorming van de kinderen. Daarbij is het erg belangrijk om te kijken wat bij ieder kind past en er voor te zorgen, dat de relatie met de kinderen en de ouders goed is, wat mede bepalend is voor de resultaten. Ieder kind heeft een eigen aanpak nodig, zowel op cognitief, sociaal en emotioneel gebied. Rust, duidelijkheid en structuur vind ik daarbij erg belangrijk. Het geeft mij veel voldoening en energie om de kinderen te zien groeien in hun ontwikkeling en daarmee goed kunnen functioneren in de samenleving.

 

juf Minke – leerkracht groep 1 en 2 A en C (Boerderijdieren- en bosdierengroep) – bouwcoördinator onderbouw – ICT-er

Graag wil ik mezelf even voorstellen. Mijn naam is Minke en samen met mijn man en onze drie kinderen woon ik in Langbroek.
Na mijn opleiding Onderwijs Assistente ben ik verder gaan studeren aan de Marnix Academie te Utrecht.
Sinds 2006 ben ik werkzaam op De Sterrenboog. Ik ben nu 15 jaar werkzaam in het kleuteronderwijs. Samen met juf Elly, juf Alinda en juf Nicole geven we richting aan kwaliteitsvol en uitdagend leren!
Tijdens de jaren in de onderbouw heb ik me onder meer verdiept in Handelings Gericht Werken (HGW). Ik vind het daarbij van belang dat elk kind echt gezien wordt en dat mijn onderwijs afgestemd is op de (leer)behoeften van alle kinderen. Wat ik tevens belangrijk vind is het pedagogische klimaat. In een veilige, stabiele setting creëer ik een plek voor ieder kind, waarin hij of zij zich optimaal kan ontwikkelen op alle gebieden.
Als laatste kijk ik er naar uit om samen met u, de kinderen en collega's, de 7 gewoonten van Stephen Covey in te gaan zetten in ons dagelijks onderwijs en leefwijze!
 

 

juf Moniek – leerkracht groep 3a – sociale remedial teacher – vertrouwenspersoon

Al een aantal jaar sta ik voor de klas. Elke dag ga ik met plezier naar school. Hetzelfde plezier gun ik de kinderen die bij mij in de klas zitten. Elke dag mag een ‘feestje’ worden, waarin het mijn uitdaging is om kinderen te doen laten verwonderen. Verwonderen over wat ze in hun mars hebben. Verwonderen over nieuwe uitdagingen die ze aangaan met hun klasgenoten of met zichzelf. Ik op mijn beurt wil mij ook verwonderen. Dit door het kind te zien zoals hij of zij is en echt te luisteren naar hoe het kind zelf in het leerproces staat. Een gezellige en fijne sfeer in de klas vind ik dan ook van grote waarde. Elke leerling in de groep doet ertoe en mag er zijn. Wanneer ik de kinderen/ouders vraag om mij als juf te typeren komen de woorden humor, positieve stimulans, vertrouwen en erkenning ter sprake. Ik vind het belangrijk om samen met het kind, de ouders en mijn collega leerkrachten goed samen te werken waarbij het kind steeds centraal staat. Het draait immers om de ontwikkeling en het gevoel van de kinderen. Elke keer weer ben ik geraakt door het feit hoe goed kinderen zichzelf kennen en dit kunnen verwoorden. Het vertrouwen hebben in de eigen kracht van het kind, dat is mijn kracht.

 

juf Nicole – leerkracht groep 1 en 2 a (boerderijdierengroep) en groep 2

Langs deze weg stel ik mij graag aan jullie voor.
Mijn naam is Nicole Verkade en samen met mijn vriend, ons zoontje Tijn en onze hond wonen wij in Doorn.
Na mijn afstuderen in 2009 heb ik drie jaar gewerkt in groep 4. Daarna was ik toe aan iets anders. De kleuters, dat leek mij wel wat! Die wonderlijke wereld waarin zij zich bevinden, het enthousiasme als ze weer iets nieuws hebben ontdekt en de nieuwsgierige houding die ze aannemen zorgt ervoor dat ook mijn enthousiasme blijft groeien. Daarom geef ik inmiddels alweer ruim 10 jaar les aan de kleuters en daar geniet ik nog steeds enorm van!

  

juf Renske – leerkracht groep 5B – bouwcoördinator bovenbouw

Sinds 2015 ben ik werkzaam op CBS De  Sterrenboog. Als leerkracht laat ik graag zien dat ik er voor de leeringen ben en wil zijn. Om hen te helpen en om hun talenten te ontplooien. Ik vind het belangrijk om te werken met de uitgangspunten van handelingsgericht werken, omdat ieder kind er in de klas toe doet. Wat is nu mooier dan ieder kind op zijn eigen niveau te laten werken. Dat hij/zij de volgende dag terugkomt en nog weet en begrijpt wat hij gisteren heeft geleerd en hier trots op kan zijn.
Momenteel volg ik de studie bewegingsonderwijs. Met plezier verdiep ik mij in de ontwikkelingslijnen en bewegingsvaardigheden.
Mijn missie: onvoorwaardelijk er zijn voor het kind door het bieden van mogelijkheden; je staat naast het kind om het kind te begeleiden; voor het kind om de klap op te vangen en achter het kind om het te steunen.

 

Richard – conciërge

Ik ben Richard en sinds augustus 2016 werk ik als conciërge.
Sinds augustus werk ik op drie scholen van VPCO De Oorsprong.
Anderhalve dag in de week op De Sterrenboog en een dag in de week op De Wijngaard en een dag in de week op de Regenboog. 
De conciërge-taken zijn heel divers en dat maakt het werken erg gevarieerd en afwisselend. Werkzaamheden die ik verricht zijn o.a. schilder-, tuin- en kluswerkzaamheden en niet te vergeten de ballen van het dak afhalen!
Ik geniet van het werk op de scholen en de contacten met leerlingen, ouders en leerkrachten. 
Samen kunnen we zorgdragen voor een mooie en opgeruimde omgeving.

Tení – ondersteuner

Mijn naam is Tení en ik woon met mijn man Jan in Rhenen. We zijn gezegend met vier zoontjes van respectievelijk 1, 3, 5 en 7 jaar. Ik ben opgeleid tot jurist en in dat verband werkte ik tot voor kort in het notariaat. Echter startte ik recentelijk met de master educational needs en werk ik sinds januari 2023 in het onderwijs, bij CBS de Sterrenboog.
Privé maakte ik steeds vaker mee dat binnen het Passend Onderwijs van tegenwoordig het de uitdaging is geworden om àlle kinderen te voorzien van het juiste onderwijsaanbod. Ik wil dan ook graag mijn steentje bijdragen om kinderen -voor zover mogelijk- onderwijs te bieden dat is afgestemd op hun individuele mogelijkheden en behoeften.