3. Ons team

Met een gepassioneerd team zorgen we elke dag voor een fijn en hedendaags leerklimaat, waarin kinderen elk op hun eigen manier kunnen groeien en stralen. Op onze school werken zowel fulltime als parttime leerkrachten. Als er sprake is van een duobaan, dan streven wij ernaar twee leerkrachten voor één groep werkzaam te laten zijn. Op onze school werken meestal 1 of meerdere LIO-stagaires. Door de ondersteuning van stagaires hebben we meer ruimte om, daar waar nodig, met kleine groepjes leerlingen apart te werken, bv. voor extra instructie.

Wij stellen ons graag aan u voor:  

 

Wilma Monincx – directeur

Mijn loopbaan
Via deze weg wil ik me graag aan jullie voorstellen. Ik ben Wilma Monincx, directeur van CBS De Sterrenboog.
Mijn loopbaan is in 1981 gestart in Kommerzijl. Ik heb hier vier jaar als hoofdleidster gewerkt op de kleuterschool. In 1985 ging ik aan de slag bij CBS Hoog Moersbergen. Eerst als leerkracht en later als adjunct directeur. In 1999 nam ik het directeurschap over en heb ik zestien jaar, met veel plezier, leiding gegeven aan CBS Hoog Moersbergen.
Hierna ontstond een mooie fusie en veranderde ook de naam. CBS De Triangel en CBS Hoog Moersbergen gingen samen en zo werd ik op 1 augustus 2015 directeur van De Sterrenboog.
Verder woon ik in Maarssen, samen met mijn man.
 
Missie
Een professioneel leerkracht blijft zich ontwikkelen en dat geldt ook voor mij. Ik ben een gedreven persoon en ambitieus. Elk kind heeft recht op een uitdagende plek waar hij/zij mag stralen met al zijn of haar talenten. Ik vind het fijn om samen met het team te werken aan een veilig en stimulerend klimaat. Tevens vind ik het belangrijk dat er ruimte is om te groeien voor iedereen, werken we handelingsgericht en zorgen we voor gezonde (leer)opbrengsten.
 
TLIM
Op de Sterrenboog zijn we recent gaan werken met de visie van Stephen Covey, die gebaseerd is op effectief leiderschap via de 7 gewoonten. We geloven in eigen verantwoording en stevige wortels. We nemen u en uw kind hier graag in mee!

Ontmoeting
U komt mij tegen bij een van de ingangen van de school of in mijn directiekamer van het hoofdgebouw.
Bent u tevreden, vertel het anderen. Bent u ontevreden of heeft u goede ideeën, vertel het mij. Graag tot ziens!

 

juf Alinda – leerkracht groep 3

Mijn naam is Alinda Geest en ik ben ruim 20 jaar werkzaam in het onderwijs. Ik ben begonnen  in Utrecht op de Jenaplanschool ‘De Brug’ in groep 6/7/8. Ik werk nu al heel wat jaren op deze locatie, sinds 2 jaar De Sterrenboog, waarbij ik vooral in groep 3 en groep 5/6 heb les gegeven. Dit jaar sta ik voor groep 3, dit doe ik samen met juf Amy, zij staat op maandag voor de groep.

Ik vind het geweldig om te zien hoe snel de kinderen zich in een jaar ontwikkelen. Het is mooi om te ervaren hoe de kinderen van groep 3 een nieuwe wereld ontdekken; het leren lezen, schrijven en rekenen.  Ook geloof ik dat er in ieder kind unieke talenten verborgen liggen. Ik vind het een uitdaging om deze te ontdekken en deze talenten in te zetten waarin een ieder kan groeien. Ik ga uit van een veilige sfeer in de groep, waarbinnen ieder kind zich kan ontplooien. Zo leren zij te luisteren naar elkaar, samen te werken en elkaar te helpen. Op deze manier zullen we er met elkaar een fijn en leerzaam schooljaar van maken.

 

juf Amy – leerkracht groep 3 en 6/7 en ondersteuning directie

Hallo, ik ben Amy Veenendaal. De afgelopen jaren heb ik verschillende aspecten van het onderwijs gezien en ervaren. Mijn hart blijft toch wel liggen bij het lesgeven.  "Eruit halen wat erin zit" dat is wat ik belangrijk vind bij de kinderen. Ieder kind heeft zijn eigen talent en niveau en daar wil ik graag het beste uithalen. Naast het serieuze lesgeven hou ik ook van een grapje op zijn tijd. "Er is tijd voor werken, maar zeker ook voor leuke dingen doen!"
Naast mijn werkzaamheden in de verschillende klassen, ondersteun ik de directie op diverse gebieden.

 

juf Anita – leerkracht groep 4

Mijn naam is Anita Sondervan en ik ben dit schooljaar leerkracht van groep 4. Ik ben 10 jaar werkzaam in het onderwijs, waarvan 5 jaar op de Sterrenboog. Het leraarschap is erg afwisselend. Iedere dag is anders en dat maakt elke dag bijzonder. Kinderen zijn ontwapenend. Door die afwisseling moet je flexibel zijn. Het is dus nooit saai!

Ik hecht veel waarde aan het welzijn van leerlingen. Ik geloof dat leerlingen pas echt tot hun recht kunnen komen, wanneer zij zich veilig en prettig voelen. Dit is dan ook 1 van de speerpunten in mijn lesgeven.

 

juf Annemarie – RT-er en Plusklas

Mijn naam is Annemarie Vercijs. Op De Sterrenboog ben ik als RT-er werkzaam. Als RT-er wil ik kijken naar het leervermogen van onze leerlingen. Daarnaast vind ik het erg belangrijk dat de kinderen zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen. In mijn begeleiding streef ik ernaar oog te hebben voor de talenten van ieder kind. Een gretige leerhouding en enthousiasme om nieuwe dingen te ontdekken zijn voor mij essentieel. Eén ochtend in de week geef ik les aan de Plusklas. Hierin oefenen we samen het aangaan van uitdagingen op gebied van techniek, een vreemde taal, filosofie en het aanleren van vaardigheden.

 

Astrid – secretaresse


"The whole purpose of education is to turn mirrors into windows." ~Sydney J. Harris
 
Mijn naam is Astrid van Eersel. Eén van de betekenissen van de naam Astrid is 'ster'. En waar ben je dan beter op je plek dan op De Sterrenboog? Mijn plekje op school is naast Wilma. In mijn rol als secretaresse betekent dat trouwens niet dat ik alleen Wilma ondersteun, ook probeer ik mijn andere collega's daar waar het kan werk uit handen te nemen.
 
De Sterrenboog ervaar ik als een plek waar je gewoon kunt zijn wie je bent, de plek waar je je welkom voelt. De plek waar je talenten kunnen stralen én je de ruimte krijgt om te groeien. Heerlijk!

 

juf Elly – leerkracht groep 1/2a


Al vanaf jonge leeftijd wist ik wat ik graag wilde worden: juf! En daar heb ik na tien jaar voor de klas staan nog altijd geen spijt van. De kennis die je elke dag weer kunt overdragen, de wereld die je voor de kinderen echt kunt vergroten, dat is schitterend. Maar mooier is nog dat je een band opbouwt met de kinderen, waardoor je ze zoveel meer biedt dan alleen de kennis.

Na tien jaar voor de klas kan ik dan ook nog altijd zeggen dat ik het mooiste beroep ter wereld heb!

 

juf Esther – leerkracht groep 8 en IB'-er

Juf vanaf 1986. Begonnen als kleuterjuf om daarna, nieuwsgierig als ik ben, ook les te gaan geven in andere leerjaren. Nu ben ik, sinds 3 jaar, juf in groep 8. Ik werk tweeënhalve dag en ik vind het leuk om samen met mijn duo-collega over de ontwikkeling van kinderen en de lesstof van groep 8 te praten.
In 2013 heb ik mijn masteropleiding Special Educational Needs afgerond. Met plezier heb ik me verdiept in onderwijs en leerproblemen en zo mijn vaardigheden vergroot.
Ik ben dol op boeken, klassieke muziek en zang. In 2017 heb ik de Kurt Thomas dirigenten cursus gevolgd en de geleerde vaardigheden ga ik zeker gebruiken om een kinderkoor of andere muzikale activiteiten op school te begeleiden. Ik ben getrouwd met Bert en we hebben 2 stoere zonen van 17 en 19 jaar.

 

juf Fabiënne – LIO-stagaire groep 1/2b

Mijn naam is Fabiënne Koome, ik ben 20 jaar en studente aan de Marnix Academie te Utrecht. Dit schooljaar ben ik begonnen aan mijn laatste jaar en loop ik mijn LIO-stage in groep 1. Het komende schooljaar ben ik hier te vinden op maandag en dinsdag! Op woensdag loop ik een extra stage binnen de WKZ-school als onderwijsconsulente en op donderdag en vrijdag ben ik op de Marnix Academie, hier ga ik mij het komende jaar meer verdiepen op het onderwijs aan Jonge Kinderen. Ik vind het erg waardevol om een band op te bouwen met de leerlingen, veel komt namelijk vanuit de relatie tot stand. Hier wil ik komen door goed naar de leerlingen te luisteren, ze echt te zien en ieder kind te waarderen als hun unieke zelf. Graag tot ziens bij De Sterrenboog!

 

juf Fleur – LIO-staigaire groep 8

Dag, graag stel ik mij even aan u voor. Mijn naam is Fleur, ik ben 29 jaar en ik ben bezig met het laatste jaar van de deeltijd PABO-opleiding aan de Marnix Academie. Voor mijn LIO-stage geef ik met veel plezier op donderdag les aan groep 8. In de klas vind ik het belangrijk dat er aandacht is voor elkaar en dat iedereen het gevoel heeft dat hij of zij bij de groep mag horen. Daarnaast vied ik het stimuleren van een 'growth mindset' belangrijk; dat je ervaart dat je zelf je eigen ontwikkeling kunt waarmaken en dat je je niet te snel laat ontmoedigen als het even tegenzit. Verder ben ik altijd in voor een geintje voor een positieve sfeer.
In mijn vrije tijd doe ik aan handboogschieten op een gezellige club in Doorn en bezoek ik met mijn vriend graag theatervoorstellingen. Ik hoop op een fijn, mooi en leerzaam jaar met elkaar!
Met hartelijke groet, Fleur

 

juf Ingrid – invalkracht


Met enthousiasme ben ik werkzaam als invalkracht binnen het basisonderwijs. Ook dit schooljaar ben ik weer gevraagd om in te vallen op De Sterrenboog en dit doe ik met plezier. Hierbij vind ik het belangrijk dat elk kind gezien wordt en zich veilig voelt binnen de school. Hier groeien ze van!

Ik hoop dan ook weer een steentje bij te kunnen dragen aan het onderwijs binnen De Sterrenboog.

 

juf Marjon – leerkracht groep 5

Mijn naam is Marjon Beishuizen en ik ben al ruim 30 jaar werkzaam in het onderwijs, waarvan al meer dan 20 jaar op onze school. Dit jaar als leerkracht van groep 5. Ik wil graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en de persoonsvorming van de kinderen. Daarbij is het erg belangrijk om te kijken wat bij ieder kind past en er voor te zorgen, dat de relatie met de kinderen en de ouders goed is, wat mede bepalend is voor de resultaten. Ieder kind heeft een eigen aanpak nodig, zowel op cognitief, sociaal en emotioneel gebied. Rust, duidelijkheid en structuur vind ik daarbij erg belangrijk. Het geeft mij veel voldoening en energie om de kinderen te zien groeien in hun ontwikkeling en daarmee goed kunnen functioneren in de samenleving.

 

juf Minke – leerkracht groep 4 en ICT

Graag wil ik mezelf voorstellen. Mijn naam is Minke Marijs en samen met mijn vriend  en twee kinderen (op dit moment in verwachting van onze derde) woon ik in Driebergen-Rijsenburg.
Na mijn opleiding Onderwijs Assistente ben ik verder gaan studeren aan de Marnix Academie te Utrecht.
Sinds 2006 ben ik werkzaam op De Sterrenboog. Na 10 jaar kleuteronderwijs gegeven te hebben sta ik nu voor het tweede jaar, met veel plezier, in groep 4! Samen met juf Anita geven we richting aan kwaliteitsvol en uitdagend leren!
 
Tijdens de jaren in de onderbouw heb ik me onder meer verdiept in HandelingsGerichtWerken. Ik vind het daarbij van belang dat elk kind echt gezien wordt en dat mijn onderwijs afgestemd is op de (leer)behoeften van alle kinderen.
Wat ik tevens belangrijk vind is het pedagogische klimaat. In een veilige, stabiele setting creëer ik een plek voor ieder kind, waarin hij of zij zich optimaal kan ontwikkelen op alle gebieden.
Als laatste kijk ik er naar uit om samen met u, de kinderen en collega's, de 7 gewoonten van Stephen Covey in te gaan zetten in ons dagelijks onderwijs en leefwijze!

 

juf Moniek – leerkracht groep 6/7

Al een aantal jaar sta ik voor de klas. Elke dag ga ik met plezier naar school. Hetzelfde plezier gun ik de kinderen die bij mij in de klas zitten. Elke dag mag een ‘feestje’ worden, waarin het mijn uitdaging is om kinderen te doen laten verwonderen. Verwonderen over wat ze in hun mars hebben. Verwonderen over nieuwe uitdagingen die ze aangaan met hun klasgenoten of met zichzelf. Ik op mijn beurt wil mij ook verwonderen. Dit door het kind te zien zoals hij of zij is en echt te luisteren naar hoe het kind zelf in het leerproces staat. Een gezellige en fijne sfeer in de klas vind ik dan ook van grote waarde. Elke leerling in de groep doet ertoe en mag er wezen. Wanneer ik de kinderen / ouders vraag om mij als juf te typeren komen de woorden humor, positieve stimulans, vertrouwen en erkenning ter sprake. Ik vind het belangrijk om samen met het kind, de ouders en mijn collega leerkrachten goed samen te werken waarbij het kind steeds centraal staat. Het draait immers om de ontwikkeling en het gevoel van de kinderen. Elke keer weer ben ik geraakt door het feit hoe goed kinderen zichzelf kennen en dit kunnen verwoorden. Het vertrouwen hebben in de eigen kracht van het kind, dat is mijn kracht.

 

juf Renske – leerkracht groep 7

Mijn naam is Renske Pieters en sinds twee jaar werkzaam bij CBS de Sterrenboog in groep 7. Als leerkracht laat ik graag zien dat ik er voor de leerlingen ben en wil zijn. Om hen te helpen en om hun talenten te ontplooien. Ik vind het belangrijk om te werken met de uitgangspunten van handelingsgericht werken, omdat het kind er in de klas toe doet. Wat is nu mooier dan ieder kind op zijn eigen niveau te laten werken. Dat hij de volgende dag terugkomt en nog weet en begrijpt wat hij gisteren heeft geleerd en hier trots op kan zijn.

Dit jaar ben ik gestart aan de studie bewegingsonderwijs. Met plezier zal ik me gaan verdiepen in de ontwikkelingslijnen en bewegingsvaardigheden.

Mijn missie: onvoorwaardelijk er zijn voor het kind door het bieden van mogelijkheden; je staat naast het kind om het kind te begeleiden; vóór het kind om de klap op te vangen en achter het kind om het te steunen.

 

Richard – conciërge

Ik ben Richard Monincx en sinds augustus 2016 werk ik 1 dag in de week op De Sterrenboog en 1 dag in de week op De Wijngaard als conciërge. Beide scholen maken deel uit van de VPCO De Oorsprong.
De conciërge-taken zijn heel divers en dat maakt het werken erg gevarieerd en afwisselend. Werkzaamheden die ik verricht zijn o.a. schilder-, tuin- en kluswerkzaamheden en niet te vergeten de ballen van het dak afhalen!
Ik geniet van het werk op de school en de contacten met leerlingen, ouders en leerkrachten die het werk met zich meebrengt. Samen kunnen we zorgdragen voor een mooie en opgeruimde omgeving.

 

meester Robert-Jan – LIO-stagair groep 6/7

Hallo! Mijn naam is Robert-Jan, 22 jaar en studeer aan de Marnix Academie in Utrecht. Inmiddels zit ik in mijn vierde en laatste studiejaar en loop ik mijn LIO-stage op de Sterrenboog in groep 6/7. Ik ben op maandag, dinsdag en woensdag aanwezig in de school, waarvan de maandag als onderzoeksdag zal dienen. De overige dagen sta ik zelf voor de klas.

Een band met de leerlingen is voor mij erg belangrijk. Van deze band kunnen beide kanten namelijk veel leren: ik leer van de leerlingen hoe ik het beste les aan ze kan geven, en de leerlingen leren weer van mijn lessen. Op deze manier zullen we gemotiveerd zijn om te werken, en (intrinsieke) motivatie is voor mij belangrijk om les te kunnen geven.
Mijn missie is om er voor iedere leerling te kunnen zijn, zowel op sociaal- als op werkgebied. Ik sta open voor ze en kunnen alles bij mij kwijt. Op het gebied van leren zal ik de leerlingen aanbieden wat ze nodig hebben om verder te komen!
Tot ziens op de Sterrenboog!

 

meester Roy – leerkracht groep 8 & ICT

Mijn naam is Roy Fijn. Ik ben leerkracht en daar ben ik trots op! Ieder kind is uniek en daar besteed ik dan ook veel aandacht aan. Met begrip voor elkaar vormen we samen een groep waarbinnen ieders talent tot zijn of haar recht komt. We werken aan een onderlinge relatie van vertrouwen en leren in een rustige setting.

Naast mijn werk als leerkracht op De Sterrenboog heb ik nog een eigen bedrijf in de ondersteuning van het gebruik van ICT (Handshakers). Zelf heb ik twee kinderen, Robin (2006) en Merel (2009).
 

 

juf Stephanie – LIO-stagaire groep 1/2b

Mijn naam is Stephanie van Oirsouw en ik loop mijn LIO-stage in groep 6/7. De reden dat ik vier jaar geleden aan de pabo begon, is de passie voor de ontwikkeling van een kind. Ik haal vreugde uit het verder brengen van kinderen, voornamelijk als een kind zich ontplooit door gemotiveerd en gericht te leren. Als leerkracht vind ik daarom enthousiasme, nieuwsgierigheid en motivatie belangrijk. Het liefst maak ik een leerling zó nieuwsgierig, dat het zijn hele leven wilt blijven leren. Uit eigen ervaring weet ik dat je sneller en beter leert, als je in onderwerpen geïnteresseerd bent. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen interesses. Om erachter te komen hoe een leerling gemotiveerd aan de slag wil gaan met de leerstof, is het belangrijk de leerling zelf goed te kennen. Een goede band met is ongelooflijk waardevol voor mij: door een goede relatie op te bouwen met kinderen, leren zij mijzelf hoe ik hen het allerbeste kan leren te leren. Ik hoop uw kind op school te mogen ontmoeten!