3. Ons team

Met een gepassioneerd team zorgen we elke dag voor een fijn en hedendaags leerklimaat, waarin kinderen elk op hun eigen manier kunnen groeien en stralen. Op onze school werken zowel fulltime als parttime leerkrachten. Als er sprake is van een duobaan, dan streven wij ernaar twee leerkrachten voor één groep werkzaam te laten zijn. Op onze school werken meestal 1 of meerdere LIO-stagaires. Door de ondersteuning van stagaires hebben we meer ruimte om, daar waar nodig, met kleine groepjes leerlingen apart te werken, bv. voor extra instructie.

Wij stellen ons graag aan u voor:  

 

Wilma Monincx – directeur

Mijn loopbaan
Via deze weg wil ik me graag aan jullie voorstellen. Ik ben Wilma Monincx, directeur van CBS De Sterrenboog.
Mijn loopbaan is in 1981 gestart in Kommerzijl. Ik heb hier vier jaar als hoofdleidster gewerkt op de kleuterschool. In 1985 ging ik aan de slag bij CBS Hoog Moersbergen. Eerst als leerkracht en later als adjunct directeur. In 1999 nam ik het directeurschap over en heb ik zestien jaar, met veel plezier, leiding gegeven aan CBS Hoog Moersbergen.
Hierna ontstond een mooie fusie en veranderde ook de naam. CBS De Triangel en CBS Hoog Moersbergen gingen samen en zo werd ik op 1 augustus 2015 directeur van De Sterrenboog.
Verder woon ik in Maarssen, samen met mijn man.
 
Missie
Een professioneel leerkracht blijft zich ontwikkelen en dat geldt ook voor mij. Ik ben een gedreven persoon en ambitieus. Elk kind heeft recht op een uitdagende plek waar hij/zij mag stralen met al zijn of haar talenten. Ik vind het fijn om samen met het team te werken aan een veilig en stimulerend klimaat. Tevens vind ik het belangrijk dat er ruimte is om te groeien voor iedereen, werken we handelingsgericht en zorgen we voor gezonde (leer)opbrengsten.
 
The Leader in Me
Op de Sterrenboog zijn we recent gaan werken met de visie van Stephen Covey, die gebaseerd is op effectief leiderschap via de 7 gewoonten. We geloven in eigen verantwoording en stevige wortels. We nemen u en uw kind hier graag in mee!

Ontmoeting
U komt mij tegen bij een van de ingangen van de school of in mijn directiekamer van het hoofdgebouw.
Bent u tevreden, vertel het anderen. Bent u ontevreden of heeft u goede ideeën, vertel het mij. Graag tot ziens!

 

juf Alinda – leerkracht groep 1/2B

Mijn naam is Alinda en ik ben ruim 20 jaar werkzaam in het onderwijs. Ik werk nu al heel wat jaren op deze locatie school, waarbij ik vooral in groep 3 en groep 5/6 heb les gegeven. Dit jaar sta ik voor groep 1/2B.

Ik vind het geweldig om te zien hoe snel de kinderen zich in een jaar ontwikkelen. Ook geloof ik dat er in ieder kind unieke talenten verborgen liggen. Ik vind het een uitdaging om deze te ontdekken en deze talenten in te zetten waarin een ieder kan groeien. Ik ga uit van een veilige sfeer in de groep, waarbinnen ieder kind zich kan ontplooien. Zo leren zij te luisteren naar elkaar, samen te werken en elkaar te helpen. Op deze manier zullen we er met elkaar een fijn en leerzaam schooljaar van maken.

 

juf Amy – leerkracht groep 5, ICT-er en ondersteuning directie

Hallo, ik ben Amy. De afgelopen jaren heb ik verschillende aspecten van het onderwijs gezien en ervaren. Mijn hart blijft toch wel liggen bij het lesgeven. "Eruit halen wat erin zit" dat is wat ik belangrijk vind bij de kinderen. Ieder kind heeft zijn eigen talent en niveau en daar wil ik graag het beste uithalen. Naast het serieuze lesgeven hou ik ook van een grapje op zijn tijd. "Er is tijd voor werken, maar zeker ook voor leuke dingen doen!"
Naast mijn werkzaamheden in de verschillende klassen, ondersteun ik de directie op diverse gebieden en ben ik ICT-er.

 

juf Anita – leerkracht groep 4

Mijn naam is Anita en ik ben dit schooljaar leerkracht van groep 4. Ik ben 11 jaar werkzaam in het onderwijs, waarvan 6 jaar op de Sterrenboog. Het leraarschap is erg afwisselend. Iedere dag is anders en dat maakt elke dag bijzonder. Kinderen zijn ontwapenend. Door die afwisseling moet je flexibel zijn. Het is dus nooit saai!

Ik hecht veel waarde aan het welzijn van leerlingen. Ik geloof dat leerlingen pas echt tot hun recht kunnen komen, wanneer zij zich veilig en prettig voelen. Dit is dan ook 1 van de speerpunten in mijn lesgeven.

 

juf Annemarie – RT-er en Plusklas

Mijn naam is Annemarie. Op De Sterrenboog ben ik als RT-er werkzaam. Als RT-er wil ik kijken naar het leervermogen van onze leerlingen. Daarnaast vind ik het erg belangrijk dat de kinderen zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen. In mijn begeleiding streef ik ernaar oog te hebben voor de talenten van ieder kind. Een gretige leerhouding en enthousiasme om nieuwe dingen te ontdekken zijn voor mij essentieel. Eén ochtend in de week geef ik les aan de Plusklas. Hierin oefenen we samen het aangaan van uitdagingen op gebied van techniek, een vreemde taal, filosofie en het aanleren van vaardigheden.
 

 

juf Elly – leerkracht groep 1/2C

Al vanaf jonge leeftijd wist ik wat ik graag wilde worden: juf! En daar heb ik na twaalf jaar voor de klas staan nog altijd geen spijt van. De kennis die je elke dag weer kunt overdragen, de wereld die je voor de kinderen echt kunt vergroten, dat is schitterend. Maar mooier is nog dat je een band opbouwt met de kinderen, waardoor je ze zoveel meer biedt dan alleen de kennis.

Na twaalf jaar voor de klas kan ik dan ook nog altijd zeggen dat ik het mooiste beroep ter wereld heb!

 

juf Esther – leerkracht groep 5 en IB'-er

Juf vanaf 1986. Begonnen als kleuterjuf om daarna, nieuwsgierig als ik ben, ook les te gaan geven in andere leerjaren. Dit schooljaar ga ik1 dag lesgeven in groep 5. Ik vind het leuk om samen met mijn duo-collega over de ontwikkeling van kinderen en de lesstof van groep 5 te praten.
In 2013 heb ik mijn masteropleiding Special Educational Needs afgerond. Met plezier heb ik me verdiept in onderwijs- en leerproblemen en zo mijn vaardigheden vergroot.
Sinds augustus 2018 ben ik twee dagen in de week als IB-er werkzaam op school. Ik heb in 2020 de IB-opleiding positief afgerond.
Ik ben dol op boeken, klassieke muziek en zang. In 2017 heb ik de Kurt Thomas dirigenten cursus gevolgd en de geleerde vaardigheden ga ik zeker gebruiken om het kinderkoor of andere muzikale activiteiten op school te begeleiden. Ik ben getrouwd met Bert en we hebben 2 stoere zonen van 20 en 22 jaar.

 

juf Fabiënne – leerkracht groep 8

Mijn naam is Fabiënne, ik ben 23 jaar en ik heb mijn studie gevolgd aan de Marnix Academie te Utrecht en ik heb mijn studie succesvol afgerond. Dit is mijn tweede jaar als groepsleerkracht. Het komende schooljaar ben ik te vinden op maandag en dinsdag in groep 8. Ik vind het erg waardevol om een band op te bouwen met de leerlingen, veel komt namelijk vanuit de relatie tot stand. Hier wil ik komen door goed naar de leerlingen te luisteren, ze echt te zien en ieder kind te waarderen als hun unieke zelf. Graag tot ziens bij De Sterrenboog!
 

 

juf Ingrid – leerkracht groep 4

Met enthousiasme ben ik werkzaam als groepsleerkracht binnen het basisonderwijs. Hierbij vind ik het belangrijk dat elk kind gezien wordt en zich veilig voelt binnen de school. Hier groeien ze van!
Op woensdagmorgen geef ik les aan de kinderen uit groep 1/2A en op maandag en vrijdag geef ik les aan de kinderen uit groep 4.

Ik hoop dan ook weer een steentje bij te kunnen dragen aan het onderwijs binnen De Sterrenboog.

 

juf Jaqueline – leerkracht groep 7

Mijn naam is Jaqueline. Ik woon in Leersum samen met mijn man en onze twee lieve dochters. Op maandag en dinsdag geef ik les in groep 7 en op woensdag geef ik les aan de kinderen van groep 6.
Werken als juf in het basisonderwijs vind ik een mooie taak. Een jaar lang dezelfde kinderen te mogen lesgeven en hen volgen en begeleiden in hun ontwikkeling is wat dit beroep voor mij zo waardevol maakt.

Een warm en veilig pedagogisch klimaat in de klas is de basis van waaruit ik lesgeef. Een band opbouwen met ieder kind en een prettige werksfeer creëren horen hierbij. 

 

juf Laura Polman- leerkracht groep 7

Mijn naam is Laura. Ik ben getrouwd met Michel en ben gezegend met 2 lieve dochters.
Inmiddels werk ik al enige tijd in het onderwijs en tot nu toe blijkt de droombaan die ik als klein meisje al voor ogen had zeker niet tegen te vallen. Ik vind het belangrijk dat er een goede sfeer is in de klas. De kinderen respecteren elkaar, respecteren de leerkracht en de leerkracht respecteert de kinderen zoals zij zijn. Elk kind mag het gevoel hebben er bij te horen en welkom te zijn zoals hij/zij is. Elk kind mag weten dat de leerkracht er echt voor hem/haar is.
Je kan mij tegenkomen in elke groep, want er is tot nu toe nog geen leerjaar geweest dat mijn hart niet heeft gestolen. Elke leeftijdsfase en de daar bijhorende lesstof heeft zijn charmes.

Het gaat mij erom dat elke leerling zich competent mag voelen ‘Het gelooft in het eigen kunnen’. Dat ik dit samen met collega’s, ouders en medeleerlingen mag bewerkstelligen, maakt onder andere het onderwijs voor mij een waardevol beroep.
 

juf Marjon – vrijwilligster

Mijn naam is Marjon en ik was ruim 30 jaar werkzaam in het onderwijs, waarvan meer dan 21 jaar op onze school. Dit schooljaar zet ik mijn werkzaamheden voort als vrijwilligster op dinsdag- en donderdagmorgen. Ik wil graag op deze manier een bijdrage blijven leveren aan de ontwikkeling en de persoonsvorming van de kinderen. Daarbij is het erg belangrijk om te kijken wat bij ieder kind past en er voor te zorgen, dat de relatie met de kinderen en de ouders goed is, wat mede bepalend is voor de resultaten. Ieder kind heeft een eigen aanpak nodig, zowel op cognitief, sociaal en emotioneel gebied. Rust, duidelijkheid en structuur vind ik daarbij erg belangrijk. Het geeft mij veel voldoening en energie om de kinderen te zien groeien in hun ontwikkeling en daarmee goed kunnen functioneren in de samenleving.

 

juf Minke – leerkracht groep 1/2A

Graag wil ik mezelf voorstellen. Mijn naam is Minke en samen met mijn vriend en onze drie kinderen woon ik in Driebergen-Rijsenburg.
Na mijn opleiding Onderwijs Assistente ben ik verder gaan studeren aan de Marnix Academie te Utrecht.
Sinds 2006 ben ik werkzaam op De Sterrenboog. Ik ben nu 10 jaar werkzaam in het kleuteronderwijs. Samen met juf Elly geven we richting aan kwaliteitsvol en uitdagend leren!
 
Tijdens de jaren in de onderbouw heb ik me onder meer verdiept in HandelingsGerichtWerken. Ik vind het daarbij van belang dat elk kind echt gezien wordt en dat mijn onderwijs afgestemd is op de (leer)behoeften van alle kinderen.
Wat ik tevens belangrijk vind is het pedagogische klimaat. In een veilige, stabiele setting creëer ik een plek voor ieder kind, waarin hij of zij zich optimaal kan ontwikkelen op alle gebieden.
Als laatste kijk ik er naar uit om samen met u, de kinderen en collega's, de 7 gewoonten van Stephen Covey in te gaan zetten in ons dagelijks onderwijs en leefwijze!

 

juf Moniek – leerkracht groep 3

Al een aantal jaar sta ik voor de klas. Elke dag ga ik met plezier naar school. Hetzelfde plezier gun ik de kinderen die bij mij in de klas zitten. Elke dag mag een ‘feestje’ worden, waarin het mijn uitdaging is om kinderen te doen laten verwonderen. Verwonderen over wat ze in hun mars hebben. Verwonderen over nieuwe uitdagingen die ze aangaan met hun klasgenoten of met zichzelf. Ik op mijn beurt wil mij ook verwonderen. Dit door het kind te zien zoals hij of zij is en echt te luisteren naar hoe het kind zelf in het leerproces staat. Een gezellige en fijne sfeer in de klas vind ik dan ook van grote waarde. Elke leerling in de groep doet ertoe en mag er zijn. Wanneer ik de kinderen/ouders vraag om mij als juf te typeren komen de woorden humor, positieve stimulans, vertrouwen en erkenning ter sprake. Ik vind het belangrijk om samen met het kind, de ouders en mijn collega leerkrachten goed samen te werken waarbij het kind steeds centraal staat. Het draait immers om de ontwikkeling en het gevoel van de kinderen. Elke keer weer ben ik geraakt door het feit hoe goed kinderen zichzelf kennen en dit kunnen verwoorden. Het vertrouwen hebben in de eigen kracht van het kind, dat is mijn kracht.

 

juf Renske – leerkracht groep 6

Sinds 2015 ben ik werkzaam op CBS De  Sterrenboog. Als leerkracht laat ik graag zien dat ik er voor de leeringen ben en wil zijn. Om hen te helpen en om hun talenten te ontplooien. Ik vind het belangrijk om te werken met de uitgangspunten van handelingsgericht werken, omdat ieder kind er in de klas toe doet. Wat is nu mooier dan ieder kind op zijn eigen niveau te laten werken. Dat hij/zij de volgende dag terugkomt en nog weet en begrijpt wat hij gisteren heeft geleerd en hier trots op kan zijn.

Momenteel volg ik de studie bewegingsonderwijs. Met plezier verdiep ik mij in de ontwikkelingslijnen en bewegingsvaardigheden.

Mijn missie: onvoorwaardelijk er zijn voor het kind door het bieden van mogelijkheden; je staat naast het kind om het kind te begeleiden; voor het kind om de klap op te vangen en achter het kind om het te steunen.

 

Richard – conciërge

Ik ben Richard en sinds augustus 2016 werk ik 1 dag in de week op De Sterrenboog en 1 dag in de week op De Wijngaard als conciërge. Beide scholen maken deel uit van de SPCO De Oorsprong.
De conciërge-taken zijn heel divers en dat maakt het werken erg gevarieerd en afwisselend. Werkzaamheden die ik verricht zijn o.a. schilder-, tuin- en kluswerkzaamheden en niet te vergeten de ballen van het dak afhalen!
Ik geniet van het werk op de school en de contacten met leerlingen, ouders en leerkrachten die het werk met zich meebrengt. Samen kunnen we zorgdragen voor een mooie en opgeruimde omgeving.