Visie
1. The Leader in Me

Wat we zien Onze maatschappij verandert snel en daardoor veranderen ook de eisen aan onderwijs. Kennis is in toenemende mate...
Meer informatie

2. Onze 6 beloften

Naast onze pedagogische visie 'The Leader in Me' hebben wij zes beloften geformuleerd over wat wij belangrijk vinden aan ons...
Meer informatie