Praktisch
2. Vakanties en vrije dagen

Hier vindt u de schoolvakanties van het schooljaar 2023-2024. Ook de extra vrije schooldagen van dit schooljaar worden hier vermeld....
Meer informatie

1. Schooltijden

Elke schooldag starten we om 8.30 uur. Tussen de middag hebben de kinderen een uur lunchpauze. Wij kiezen bewust niet...
Meer informatie

3. Overblijven (TSO)

Op de Sterrenboog kunnen de kinderen gebruik maken van tussenschoolse opvang (TSO) op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Het overblijven...
Meer informatie

4. Voor- en naschoolse opvang

Voor de voor- en naschoolse opvang werken we samen met de Stichting Kinderopvang Driebergen-Doorn (SKDD). SKDD heeft meerdere locaties in...
Meer informatie

5. Verlofaanvraag en afwezig melden

Het aanvragen van verlof en het afwezig melden van uw kind (bv. vanwege ziekte of een bezoek aan de orthodontist)...
Meer informatie