Ouders
1. Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid – eerst begrijpen, dan begrepen worden   Ouderbetrokkenheid staat of valt met goede contacten tussen school en ouders. We...
Meer informatie

2. Schoolgesprek

Een aantal keer per jaar zijn er vaste contactmomenten, waarop u een afspraak kunt inplannen met de leerkracht(en) van uw...
Meer informatie

3. Downloads

De volgende documenten kunt u hieronder downloaden: Schoolgids 2018-2019 Jaarplanner 2018 – 2019 Schooljaarplan 2017 – 2018 Schoolplan 2015 –...
Meer informatie