Ouders
1. Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid – eerst begrijpen, dan begrepen worden   Ouderbetrokkenheid staat of valt met goede contacten tussen school en ouders. We...
Meer informatie

2. Schoolgesprek

Een aantal keer per jaar zijn er vaste contactmomenten, waarop u een afspraak kunt inplannen met de leerkracht(en) van uw...
Meer informatie

3. Downloads

De volgende documenten kunt u hieronder downloaden: Schoolgids 2017 – 2018 Jaarplanner 2017 – 2018 Schooljaarplan 2017 – 2018 Schoolplan...
Meer informatie