Ouders
1. Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid – eerst begrijpen, dan begrepen worden   Ouderbetrokkenheid staat of valt met goede contacten tussen school en ouders. We...
Meer informatie

2. Schoolgesprek

Een aantal keer per jaar zijn er vaste contactmomenten, waarop u een afspraak kunt inplannen met de leerkracht(en) van uw...
Meer informatie

3. Downloads

De volgende documenten kunt u hieronder downloaden: Schoolgids 2019-2020 Schoolplan 2019-2023 Jaarplanning 2019-2020 Jaarplan 2019-2020 AVG-privacy Toelatingsbeleid Meldcode huiselijk geweld en...
Meer informatie