Onze school
1. De Sterrenboog

Iedere dag bezoeken ruim 250 leerlingen onze school en werken zij samen met de leerkrachten aan hun ontwikkeling. CBS De Sterrenboog...
Meer informatie

2. Levensbeschouwelijk

Iedereen is welkom op De Sterrenboog, ongeacht zijn/haar levensbeschouwelijke achtergrond. De Sterrenboog is een open protestants christelijke basisschool. We laten...
Meer informatie

3. Ons team

Met een gepassioneerd team zorgen we elke dag voor een fijn en hedendaags leerklimaat, waarin kinderen elk op hun eigen...
Meer informatie

4. Kinderraad

Voor ons is het belangrijk kinderen mee te laten denken en beslissen over wat er op school gebeurt. Kinderen hebben...
Meer informatie

5. Oudercommissie

De oudercommissie organiseert (in overleg en samen met het team) in de praktijk een grote hoeveelheid activiteiten voor de leerlingen....
Meer informatie

6. MR

  Meedenken, meepraten en meebeslissen Een goede medezeggenschapsraad hoort bij een moderne school. Ouders, personeelsleden, directie en eventueel bestuur werken...
Meer informatie