Onderwijs
1. HGW

HGW staat voor Handelingsgericht Werken. Dit principe gebruiken we voor de kernvakken zoals taal en rekenen. Met Handelingsgericht Werken krijgen...
Meer informatie

2. De vakken

Hieronder kunt u lezen welke vakken op onze school gegeven worden en op welke wijze de verschillende vakken worden vormgeven....
Meer informatie

3. Ontdekken en experimenteren op het gebied van ICT, wetenschap en techniek.

De leerlingen kunnen ontdekken en experimenteren op het gebied van ICT, wetenschap en techniek. Zo leren ze spelenderwijs programmeren met...
Meer informatie

4. Atelier-onderwijs

Op de vrijdagmiddagen is er atelier-onderwijs voor alle kinderen van groep 5 tot en met 8. Tijdens de ateliermiddagen kunnen...
Meer informatie

5. Plusklas

Vanaf groep 3 kunnen leerlingen deelnemen aan de Plusklas. De Plusklas is bedoeld voor leerlingen, die vanwege hun bovengemiddelde leerbehoefte...
Meer informatie

6. Interne begeleiding

Binnen de school is de groepsleerkracht de eerste die leer- of gedragsproblemen signaleert. In de tijd dat de overige leerlingen...
Meer informatie

7. Remedial teaching

De RT-ruimte op de Sterrenboog is voorzien van een goed gevulde orthotheek. Zowel leerkrachten, als de RT-er maken gebruik van...
Meer informatie